Farnosť Dolný Badín

história farnosti

Farské oznamy

Hontiansky dekanát
Kontaktné údaje

Adresa:
Rím.-kat. farský úrad
Dolný Badín 22
962 51 Čabradský Vrbovok

Tel.: (045) 559 71 53
mail:

Správca farnosti: Mgr.  Egid MATUŠEVSKÝ

Kostol:
sv. Michala Archanjela
Document made with Nvu